Søg om “Residens på Teater R” til jeres kommende projekt.

Teater R bor fast på Ryslinge Højskole – Derfor er det muligt for teatret at kunne støtte projekter med prøvelokaler, kost og logi. Hvis jeres projekt blive godkendt af teatres ledes, så vil Teater R kunne finansere jeres prøvelokaler, kost og logi.

Retningslinjer:

  • Projektet skal leve op til min. 3 af vores fire værdier (Se nederst på siden)
  • Projektet skal udføres af professionelle kræfter.
  • Projektet skal kulminere i min. 1 offentlig forestilling på Teater R.
  • Projektet skal være åbent og tilgængeligt for højskolens elever.
  • Projektet skal inviterer elever til én workshop i løbet af perioden.
  • Projektet kan ikke være sikker på det samme prøvelokale under hele perioden.
  • Projektets kunstnere skal bo på skolen under prøveperioden.
  • Der kan søges om 3-6 ugers perioder.
  • Alt andet (eks. teknik, scenografi, administration mm) skal projektet selv have ansvar for. Der kan lånes teknik efter aftale.

Ansøgning om Residens